𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗦' 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟯 - 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗥𝗧 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗖𝗛𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥

𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗦' 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟯 - 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗥𝗧 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗖𝗛𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥
background
Tin tức
𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗦' 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟯 - 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗥𝗧 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗖𝗛𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥

Ngày đăng: 10/09/2023

  

𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗦' 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟯 - 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗥𝗧 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗖𝗛𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥

Globalart vui mừng và hãnh diện thông báo rằng Global Art đã được Parenthood trao tặng Giải thưởng Do Phụ Huynh Bình Chọn năm 2023 cho Trung tâm mỹ thuật  giàu sự sáng tạo tốt nhất.

 

Thành tựu này là minh chứng cho sự cống hiến của Globalart trong việc thúc đẩy sự sáng tạo và tự do sáng tạo phát triển trí tuệ của trẻ. Giải thưởng này là một vinh dự to lớn đối với Global Art vì nó đã củng cố niềm đam mê và sự cống hiến trong việc nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và tiềm năng ở trẻ em.

Chúng tôi thực sự biết ơn tất cả các đối tác, đơn vị nhượng quyền, giáo viên và phụ huynh đã đóng vai trò đưa Global Art trở thành chương trình thành công như ngày nay!

 

Mời quý anh chị phụ huynh học viên cùng xem qua clip bên dưới:

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcRXY0NjFdo 

experience HandShake