background
Tin tức
GLOBAL ART VIETNAM YEAR-END PARTY 2020 - KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

Ngày đăng: 18/01/2021

Cùng xem lại những hình ảnh đẹp trong Đêm GLOBAL ART VIETNAM YEAR-END PARTY 2020 - KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP - 17.01.2021 nhé Đại Gia Đình Global Art ❤

       _MG_5701.jpg    _MG_5713.jpg     _MG_5728.jpg                        _MG_5764.jpg _MG_5767.jpg        _MG_5792.jpg _MG_5805.jpg _MG_5808.jpg _MG_5811.jpg _MG_5817.jpg _MG_5822.jpg _MG_5824.jpg _MG_5827.jpg _MG_5829.jpg  _MG_5851.jpg _MG_5854.jpg _MG_5858.jpg _MG_5865.jpg _MG_5870.jpg _MG_5879.jpg _MG_5883.jpg _MG_5892.jpg _MG_5901.jpg     _MG_5916.jpg _MG_5919.jpg _MG_5922.jpg _MG_5925.jpg _MG_5933.jpg      _MG_5947.jpg       _MG_5985.jpg  _MG_5988.jpg _MG_5993.jpg  _MG_5999.jpg

 

Cùng xem lại những hình ảnh đẹp trong Đêm GLOBAL ART VIETNAM YEAR-END PARTY 2020 - KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP - 17.01.2021 nhé Đại Gia Đình Global Art ❤

experience HandShake