background
Tin tức
LỄ TRAO GIẢI HỘI THI HỌA SĨ NHÍ 2020 MỞ RỘNG - 17.01.2021

Ngày đăng: 18/01/2021

Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp từ buổi LỄ TRAO GIẢI HỘI THI HỌA SĨ NHÍ 2020 MỞ RỘNG - 17.01.2021 tại GALA CENTER của Global Art Việt Nam nhé các Họa Sĩ Nhí ơi!

 _MG_4907.jpg _MG_4912.jpg _MG_4917.jpg _MG_4919.jpg _MG_4924.jpg _MG_4938.jpg  _MG_4952.jpg  _MG_4958.jpg _MG_4959.jpg _MG_4967.jpg _MG_4976.jpg _MG_4989.jpg   _MG_4999.jpg _MG_5007.jpg  _MG_5012.jpg _MG_5043.jpg   _MG_5058.jpg _MG_5061.jpg _MG_5066.jpg _MG_5070.jpg  _MG_5073.jpg _MG_5077.jpg _MG_5080.jpg   _MG_5094.jpg  _MG_5097.jpg _MG_5098.jpg _MG_5101.jpg _MG_5106.jpg _MG_5113.jpg _MG_5116.jpg _MG_5123.jpg _MG_5138.jpg _MG_5139.jpg _MG_5145.jpg _MG_5148.jpg _MG_5152.jpg _MG_5163.jpg _MG_5167.jpg _MG_5172.jpg _MG_5174.jpg _MG_5186.jpg _MG_5192.jpg _MG_5201.jpg _MG_5204.jpg _MG_5208.jpg _MG_5211.jpg _MG_5217.jpg _MG_5219.jpg _MG_5220.jpg _MG_5222.jpg _MG_5224.jpg _MG_5227.jpg _MG_5228.jpg _MG_5230.jpg _MG_5231.jpg _MG_5233.jpg _MG_5240.jpg _MG_5242.jpg  _MG_5245.jpg _MG_5246.jpg _MG_5253.jpg _MG_5256.jpg _MG_5260.jpg

 

Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp từ buổi LỄ TRAO GIẢI HỘI THI HỌA SĨ NHÍ 2020 MỞ RỘNG - 17.01.2021 tại GALA CENTER của Global Art Việt Nam nhé các Họa Sĩ Nhí ơi!

experience HandShake