Tranh của bé Thanh Trúc

Tranh của bé Thanh Trúc
background
Tin tức
Thanh Trúc

Ngày đăng: 04/12/2019

Học viên GAC Quận 10

Tác phẩm: Bữa tiệc của vua sư tử

Vào một ngày đẹp trời các muôn thú trong rừng nhận được thiệp mời dùng bữa sáng cùng vừa sư tử , các loài động vật đang vội vã đi đến nơi cho kịp giờ .
experience HandShake