background
Chương trình
HANDICRAFT

Dành cho bé từ 4 tuổi trở lên

1. Khóa Thủ Công: 12 buổi - 3 tháng.

2. Khóa Workshop ngắn hạn: 3 buổi/khóa

Dành cho bé từ 4 tuổi trở lên

Khám phá thủ công thông qua 1 loạt các tranh thủ công, làm và dựng mô hình.
Nội dung bài học : Nâng cao sự phối hợp giữa tay – mắt – trí não, học những kỹ năng giúp bé trở nên sáng tạo và đổi mới.
Dụng cụ : Đất sét, giấy, gỗ, dây buộc, bảng và những dụng cụ khác.

-----
A series of fun & educational arts & crafts projects, exploring the knowledge, techniques & skills to produce decorative & usable products.

Learning Point
Enhancing hand-eye-brain coordination, learn skills that help children to become creatively productive & innovative.

Mediums:
Clay, Papers, Wood, strings, cardboards & others. 

 

 

 

 

 

 

 

experience HandShake